PREZENTARE COMPANIE

 

Compania Municipală Cimitire București S.A. a fost înființată în anul 2018 ca parte a Holding-ului Municipal București, aflat sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/1439/2018, fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare RO38790403. Sediul social este în București, bd. Regina Maria nr. 86-88, sector 4, cod poștal 040125.

 

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 289/30.06.2017, se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acțiuni:

Domeniul principal de activitate al societății este:

960 Alte activități de servicii

 

Activitatea principală a societății:

9603 Activități de pompe funebre și similar

 

„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A. aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A., prin introducerea de noi coduri CAEN în obiectul de activitate – activități secundare, respectiv 3811 – colectarea deșeurilor periculoase și 4399 – lucrări speciale de construcții, astfel:

Prevederile art.5.2 din Actul Constitutiv al societății se modifică și se completează după cum urmează:

2511    Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.;

3811    Colectarea deșeurilor nepericuloase;

4120    Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4211    Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

4221    Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide;

4312    Lucrări de pregătire a terenului;

4321    Lucrări de instalații electrice;

4322    Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

4399    Lucrări speciale în constructii;

4941    Transporturi rutiere de mărfuri;

6820     Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6810     Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 

6832     Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract; 

8130     Activități de întreținere peisagistică;

7410     Activități de design specializat;

7490     Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

8230     Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

8122     Activități specializate de curățenie; 

8129     Alte activități de curățenie.

 

 

Misiune

Promovarea unor servicii de înaltă calitate în domeniul serviciilor funerare, în condiții de maximă siguranță și responsabilitate față de proprii angajați, comunitate și mediul înconjurător.

 

Viziune

Managementul CMCB S.A. este orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate și urmărește în permanență stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

 

Obiectivul strategic îl reprezintă dezvoltarea cu fiecare actiune a companiei și se bazează pe două elemente fundamentale: profitabilitate și calitate, pentru formarea unei imagini de brand a societății.

Contact

Mesaj de contact


Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#