BULETIN INFORMATIV

 

Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 88_2020
 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

 

 

Hotărârea 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

 

Contact

Mesaj de contact


Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#