Model Raport de Lichidare Voluntară

Lichidarea voluntară este un proces prin care o societate comercială își încheie activitatea în mod voluntar și în conformitate cu legislația în vigoare. Raportul de lichidare voluntară este un document important în acest proces, care trebuie întocmit în conformitate cu prevederile legale și normele contabile. În continuare, vom prezenta un model de raport de lichidare voluntară care poate fi utilizat ca ghid în procesul de încheiere a activității unei societăți comerciale.

Materialul prezentat este rezultatul colaborării cu persons.com.ro

Informații Generale

Raportul de lichidare voluntară trebuie să conțină următoarele informații generale:

 • Numele societății și datele de identificare;
 • Scopul încheierii activității;
 • Decizia adunării generale privind lichidarea;
 • Data începerii lichidării;
 • Numele și datele de contact ale lichidatorilor;
 • Informații despre administratori și acționari;
 • Detalii despre procedurile legale și administrative în curs.

Etapele Lichidării

Procesul de lichidare voluntară implică următoarele etape:

 1. Încetarea activității comerciale și începerea lichidării;
 2. Realizarea inventarierii și evaluarea activelor și pasivelor;
 3. Vânzarea activelor și colectarea creanțelor;
 4. Acoperirea datoriilor societății;
 5. Distribuirea rezultatului lichidării către acționari;
 6. Înregistrarea încheierii lichidării la autoritățile competente.

Model Raport de Lichidare Voluntară

Nr. Crt. Descriere Sumă (lei)
1 Active lichidabile [Sumă]
2 Pasive lichidabile [Sumă]
3 Diferența dintre active și pasive (rezultatul lichidării) [Sumă]

Am realizat inventarierea activelor și pasivelor societății în data de [Data]. În urma evaluării, am constatat că societatea deține active lichidabile în valoare totală de [Sumă], iar pasivele lichidabile se ridică la suma de [Sumă]. Astfel, diferența dintre active și pasive, care reprezintă rezultatul lichidării, este de [Sumă].

Vezi și:  Raport de Monitorizare

Distribuirea Rezultatului Lichidării

După acoperirea datoriilor societății și obținerea aprobării adunării generale, rezultatul lichidării poate fi distribuit acționarilor în funcție de cotele de participare. Fiecare acționar va primi o parte proporțională din rezultatul lichidării, conform drepturilor sale.

Înregistrarea încheierii Lichidării

În final, este necesară înregistrarea încheierii lichidării la autoritățile competente. Acest lucru implică depunerea documentelor relevante și obținerea certificatului de radiere din registrul comerțului.

Care sunt cerințele legale pentru lichidarea voluntară a unei societăți comerciale?

Pentru lichidarea voluntară a unei societăți comerciale, este necesară adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală a acționarilor. Această hotărâre trebuie să fie înregistrată la registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial. De asemenea, societatea trebuie să numească lichidatori și să îndeplinească toate procedurile legale și contabile relevante în procesul de lichidare.

Care sunt responsabilitățile lichidatorilor în procesul de lichidare voluntară?

Lichidatorii au responsabilitatea de a administra și încheia activitatea societății în conformitate cu prevederile legale. Aceste responsabilități includ inventarierea activelor și pasivelor, evaluarea acestora, colectarea creanțelor, acoperirea datoriilor și distribuirea rezultatului lichidării către acționari.

Cum se înregistrează încheierea lichidării la autoritățile competente?

Pentru înregistrarea încheierii lichidării la autoritățile competente, societatea trebuie să depună un dosar care conține documentele relevante, inclusiv raportul de lichidare și hotărârea adunării generale. După verificarea dosarului, autoritățile vor emite certificatul de radiere din registrul comerțului, confirmând încheierea activității societății.

Vezi și:

Photo of author

Shaq

Shaq este un expert în domeniul întreprinderilor și are o pasiune pentru inovație și dezvoltare. El aduce pe blogul nostru informații despre antreprenoriat, idei de afaceri și strategii de creștere. Prin articolele sale, Shaq dorește să încurajeze și să ofere inspirație celor care aspiră să-și îndeplinească visul de a deveni antreprenori de succes.

Lasă un comentariu